Kommunen, Velet og Nærmiljøsentralen inviterer til åpent møte på Gjellum  26/9/2013. Møtet starter presis klokken 1900, men velkomst og lett bevertning fra klokken 18.30. Programmet blir omtrent som følger:

·      Velkommen v/ordfører, Nærmiljøsentralen og Velet                  

·      Ny kommuneplan (betydning for Heggedal)

·      Sentrumsutvikling                                                           

·      Status Heggodden (JM)                                                                                  

·      Sentrumstomta (Tandberg)                                                                              

·      Innbyggertorg, torg og park langs Kistefossdammen

·      De pågående anleggene: gangbrua som ferdigstilles , miljøgata, kollektivterminal, ny kjørebro og nye veianlegg

·      Trafikksikkerhet, trafikk i anleggsperioden