Fredag 7. juni klokken 1800 åpnet Ordfører Lene W. Conradi en fantastisk utstilling i Fabrikken i Heggedal. I anledning stemmerettsjubileet har syv sterke kvinnestemmer stått sammen om å lage en utstilling, i samarbeid med Nærmiljøsentralen og Historielaget. MayGunn Riis, Joanna M. Szybiak, Idun Synneve Slevikmoen, Karin Wesenberg, Ellen M. Stien, Inger Elise Hansen og Loes Cats viser kvinnestemmer i kunsten. Fabrikkpikene

Et omfattende program til siste dag;

Åpning av utstillingen ved ordfører Lene Conradi • Kvinnesaksforkjemper Berit Ås med flere forteller kvinnehistorier • Samtale i sofaen med tidligere kultur- minister Valgerd Svarstad Haugland • Tegnekonkur- ranse for 8. klassinger • Foredrag om kvinners levekår med Historielaget • Besøk i Det lune hjørnet