Norges Idrettsforbund vedtok i 2006 at særforbundene skull ta ansvar for idrett for funksjonshemmede. Erfaringen tilsier at idrettslagene har behov for bistand for å igangsette denne aktiviteten.
Med dette som utganspunkt har Asker idrettsråd, Asker kommune og Akershus Idrettskrets utarbeidet et samarbeidsprosjekt med formål å skape mer idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for flerkulturelle i Asker. Prosjektet er 3-årig og finansieres blant annet gjennom prosjektstøtte fra Asker kommune og Akershus idrettskrets. Se brosjyre for Idrett for alle, eller besøk www.askeridrettsråd.no for mer informasjon!