Innkalling til årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral

i Heggedal bibliotek torsdag 7. mars 2013, klokken 1900-2100

Dagsorden:

1. Velkommen og enkel bevertning

2. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

4. Årsberetning fra styret
Vedlegg_1: Styrets årsberetning,

5. Regnskap og revisors beretning
Vedlegg_2: Revidert regnskap, Vedlegg_3: Revisors beretning, Vedlegg_4: Balanse, Vedlegg_5: Revidert regnskap for Heggedalsposten, Vedlegg_6: Årsberetning for Heggedalsposten

6. Aktivitetsplan og budsjett for 2013
Vedlegg_7: Aktivitetsplan 2013, Vedlegg_8: Budsjett 2013

7. Innkomne forslag

8. Valg (av styre, revisor og valgkomité)

9. Spørsmål/informasjon

Underlag til sakene finner du her:

pdfVedlegg_1_Årsberetning_for_Heggedal_Nærmiljøsentral_2012.pdf171.85 KB

pdfVedlegg_2_Regnskap2012.pdf48.36 KB

pdfVedlegg_3_Revisor_beretning_2012.pdf28.56 KB

pdfVedlegg_4_Balanse_2012.pdf43.71 KB

pdfVedlegg_5_RegnskapHeggedalsposten.pdf283.02 KB

pdfVedlegg_7_Aktivitetsplan.pdf141.54 KB

pdfVedlegg_8_Budsjett_2013.pdf60.32 KB