historielag

Historielaget inviterer til åpent møte på Heggedal bibliotek
torsdag 15. nov kl. 19.00
Slektsforskning
Foredrag v/leder i DIS-Asker, Harald Sørgaard Djupvik
Organisasjonen ”DIS-Norge, Slekt og Data” har som formål er å skape et landsomfattende
forum for slekts- og personhistorie, spre kunnskap og stimulere slektsforskningen
i Norge. Databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel.
DIS-Asker har ca. 200 medlemmer, og ble stiftet i mai 2011. Laget jobber for å gi
medlemmene et godt tilbud av møter, kurs og andre aktiviteter.
Presentasjon av historielagets årbok 2012
Kort presentasjon av noen av artiklene i årets årbok.
 
 
Styret