Rustad meieri, lørdag 17/11 – to konserter, Rock for Kids klokken 16.30, ingen aldersgrense! Samme dag og samme sted; klokken 20.00, Rock for Voksne, med 20 års aldersgrense.