Jernbaneverket skal oppgradere Heggedal stasjon med to nye og lengre plattformer og en gang- og sykkebro.

Anleggsarbeidene på Heggedal stasjon starter opp i mai 2012. Hoveddelen av arbeidene skal gjennom- føres i perioden fra lørdag 26. mai til og med søndag 12. august når Spikkestadbanen er stengt for all togtrafikk.

Plattformene på Heggedal stasjon er for korte for togene som trafikkerer Spikkestadbanen. i tillegg må de reisende krysse sporet for å komme til og fra plattform til spor 2.

for å bedre sikkerheten og tilgjenge- ligheten for de reisende skal jernbanever- ket ved entreprenør Peab bygge to nye, høyere og lengre plattformer. Stasjons- området skal oppgraderes med nye leskur og benker, ny belysning, nytt høyttaleran- legg, teleslynge og flere monitorer som viser togtrafikken. vi skal også bygge en bro for gående og syklende fra Åmotveien over Skitthegga og til plattform til spor 2. Litt mer informasjon finner du her.

Om det er noe du lurer på kan du spørre!

Hedda Nossen tlf: 474 83 590 eller hedda.nossen@jbv.no