Informasjonsmøte onsdag 18. april

Jernbaneverket skal fornye Heggedal stasjon for å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende. Vi skal bygge nye og lengre plattformer og en gang- og sykkelbro over stasjonsområdet.

Hoveddelen av anleggsarbeidene skal gjøres i perioden fra 25. mai til 12. august når Spikkestad- banen er stengt for all togtrafikk.

Onsdag 18. april kl. 18.00 inviterer vi til åpent informasjonsmøte om anleggsarbeidene. Møtet holdes i Gjellum Grendehus i Heggedal. Velkommen!