Snøen er borte og krana er montert. De første forskalingene er på plass. Brakkeriggen her vært her en stund. Det er ingen tvil om at det skjer på Heggeodden! Og om ikke lenge starter bygginga på stasjonen; ny gangbro skal skape tilgang til sentrum!