wink

«frivilligheten i Asker» har tatt ordfører på ordet og mobiliserer «alle» frivllige i kommunen til en kjempemarkering på Semsvannet førstkommende lørdag; målet er å få (minst) 1000 askerbøringer på isen – for å ta et bilde – som skal formidle at vi er i stand til å mobilisere til et eventuelt OL i 2022 – med flere aktiviteter/arenaer i Asker. Dett er et viktig signal om at frivillige kan stille på kort varsel – og det høres vel egentlig ganske trivelig ut også! Ta lørdagsturen til Sem…Her finner du en plakat du kan dele med andre!

I disse dager arbeides det hektisk fra Asker kommune sin side for å få muligheten til bringe OL til Asker dersom Oslo får tilslaget i 2022. Asker Idrettsråd støtter dette arbeidet, som vl få postive ringvirkninger for anleggssituasjonen i Asker.

Frivilligheten i Asker ble på møte med ordfører, rådmann og alle isidrettene i Asker mandag 5. mars gitt en utfordring:

Vi skal vise frem frivilligheten i Asker, og bruke dette som en joker i arbeidet med å bringe OL til bygda vår.

På grunn av tidspress inn mot viktige møter i særforbundene (14. mars) og Idrettsforbundet (22. mars) er førstkommende helg eneste mulighet for å gjøre et stunt i denne sammenheng.

«Aksjonkomiteen» vil vise at:

Vi kan mobilisere minst 1000 mann til Semsvannet førstkommende lørdag klokken 12.

Vår mobilisering blir dokumentert med bilder.

Vi oppfordrer lagene til å spre informasjonen! Bruk alle kanaler. Spre utfordringen på hjemmesider, på facebooksider, twitre om det, send eposter, snakk om det – SÅ KLARER VI DET SAMMEN! Se også artikkelen «1000 mann til Semsvannet» på AIRs nye hjemmeside.

Stuntet er et samarbeid mellom NaKuHel, Asker Friviligsentral Hasselbakken, Heggedal Nærmiljøsentral, Askers frivillighetskoordinator og Asker Idrettsråd/Askeridretten.