Torsdag 1. mars klokken 1900 er det dags for årets årsmøte i Nærmiljøsentralen. Etter den formelle delen av møtet får vi besøk av Tor Arne Midtbø (sjefsarkitekten i Asker Kommune) , som vil gi oss en oppdatering på utbygginga i Heggedal. Programmet ser slik ut; (og dokumentene kan hentes eller leses via linkene i nedenstående tekst, alternativt hentes ferdig utskrevet på biblioteket i Heggedal)

Innkalling til årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral

i Heggedal bibliotek torsdag 1. mars 2012, klokken 1900-2100

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

4. Årsberetning fra styret

pdfÅrsberetning, vedlegg: 1

5. Regnskap og revisors beretning

pdfRevidert regnskap, vedlegg: 2 pdfRevisors beretning, vedlegg: 3 pdfBalanse, vedlegg: 4 pdfRevidert regnskap for Heggedalsposten, vedlegg: 5

6. Aktivitetsplan og budsjett for 2011

pdfAktivitetsplan 2012, vedlegg: 6 pdfBudsjett 2012, vedlegg: 7

7. Innkomne forslag

8. Valg (av styre, revisor og valgkomité) (Valgkomiteens innstilling foreligger til årsmøtet)

9. Spørsmål/informasjon

– Orientering om utbygginga i Heggedal v/Tor Arne Midtbø

– Oppfølging Nærmiljøkonferanser