mustaen

«En frosk begikk et bankrøveri med kniv og kotelett

Han tok feil dør og flyktet ut

på bankens toalett

Politiet kom og banket på

Du skal i fengsel, frekke tass

Dere får meg aldri, svarte den

og skylte seg ned i dass»

«I steialderen lagde men alt av stein

dyr og tøy og inventar

kyr av granitt, bukser av flint

og steinsåper og badekar

I steinalderen spilte man fotball

med steinalderfotball av stein

så steinalderfotballspillerne

mustatofikk vondt i sine bein»

Erlend leste fra Jacob Martin Strid sin bok: Mustafas Kiosk og andre rim for barn.