Alle elever fra 1. til 4. trinn har tilbud om leksehjelp etter skoletid. På Heggedal skole er dette et populært tilbud som mange elever benytter seg av. Er du hjemmeværende, pensjonist eller bare har tid og lyst og anledning til å bidra med frivillig arbeid er det veldig mange barn som vil bli glade. Vi har leksetid fordelt utover dagene tirsdag, onsdag og torsdag. Du behøver ikke binde deg til alle dagene men ønsker at du kan bidra over noen uker/måneder.

Ta gjerne kontakt med meg for mer info på mail eller mobil!

Heidi Merete Johansen/48299887

Mail: heidi.merete.johansen@asker.kommune.no