Heggedal Vel og Heggedal Nærmiljøsentral inviterer lokalmiljøet, politikere, utbyggere og andre interesserte til åpent møte om utbyggingen i Heggedal på Gjellum Grendehus mandag 5. september kl. 19.00-21.30.

Programmet ser slik ut:
Status for utbyggingen av Heggedal Stasjon og Heggedal sentrum
v/representanter for Heggedal Vel / «Fremtidens Heggedal», Asker kommune, Jernbaneverket, vegvesenet, JM(Byggholt), Tandberg Eiendom og Asker kommune.
PAUSE
Asker kommunes og utbyggernes roller og ansvar for utbyggingen
v/ordfører Lene Conradi.
Hva forventer vi av utbyggere, politikere og kommunens administrasjon? Innledning til diskusjon
ÅPEN DISKUSJON.
Kort oppsummering og avslutning.