Asker Idrettsråd (AIR) holder idrettspolitisk paneldebatt
Onsdag 17. august 2011 kl 18.00 Multisalen i Kulturhuset (2. etg) Møteleder er Tor Christian Bakken fra Budstikka
Det vil bli anledning til å stille spørsmål fra salen.

Aktuelle spørsmål:
Hvordan løse problemer rundt hallkapasitet/ treningsarealer/ idrettsanlegg
Vedlikehold og drifting av eksisterende haller/ treningsarealer/ idrettsanlegg
Arealsikring av fremtidige anlegg
Integrering og idrett

Deltakere: Lene Conradi (H)
Ole Jacob Johansen (FrP)
Ivar Horneland Kristensen (Ap)
Ingvild Tautra Vedvatne (V)
Kristin Bjelke (AGV)
Frode Halgunset (KrF)