Fremdriftsplan fra Jernbaneverket, presentert for Nærmiljøsentralen og Heggedal Vel, 29. juni 2011:

Hovedplan godkjent – 14.07.2010
Utarbeidelse av detaljplan pågår/løpende
Detaljplan planlagt ferdig september 2011
Byggeplan planlagt ferdig desember 2011
Planlagt byggestart april 2012
Ferdigstillelse/frist – 31.12.2012 (Jernbaneverkets del av ombyggingen av Heggedal Stasjon)
jbvto
Og det er grunn til å huske at alle planer kan justeres!

– Det er mange andre som skal gjøre en stor jobb også – ytterligere informasjon kommer når den blir tilgjengelig! (Bildene fra presentasjonen finner du fortløpende på de neste sidene.)

jbvtre

jbvfemjbvseks

jbvsjujbvottejbvnijbvtijbvellvejbvtolvjbvfire