Fredag 27. mai 19.00-21.00:
Kjartan Fønstelien fra Akershus Fylkeskommune holder foredrag om arkeologiske metoder på Heggedal Seniorsenter.
Lørdag 28. mai 10.00-14.00:
Befaring til lokale fortidsminner, og «prøvestikk». Oppmøte ved Seniorsenteret.
(Spørsmål kan rettes til D.H.Sæther, tlf. 977 40 617)

Lyn-kurs i arkeologi.

Det tar 5 år å utdanne seg til arkeolog. Heggedal og omegn Historielag ønsker ikke å konkurrere med universitetene, men 27. – 28. mai tilbyr laget et kort kurs i kunsten å grave etter vår historie. Foreleser er Kjartan Fønstelien, enhetsleder ved arkeologisk feltenhet i Akershus fylkeskommune. Fredag kl. 19.00 holder Fønstelien et foredrag om arkeologiske metoder på Heggedal Seniorsenter. Der blir det rikelig anledning til å stille spørsmål – både om funn, metoder og lovverk, og hva vi kan bidra med i lokalmiljøet. Lørdag blir det først en befaring til noen av fortidsminnene i området – noen av gravhaugene i Gui/Sand-området. Deretter blir det anledning til å være med på noen «prøvestikk». Fønstelien vil ta oss med til et område der det er sannsynlig å finne spor etter bosetninger fra steinalderen, og så prøver vi å grave litt!
Arkeologiske utgravinger er ved lov forbeholdt arkeologer. Miljøet har tradisjonelt vært «lukket», men Fønstelien ønsker å åpne denne spennende verden også for oss amatører. I 2005 tok han initiativet til at 13 billass med jord fra Labo gård i Son ble fraktet til Follo Museum. Jorda kom fra et område som delvis var gravd ut, og hvor det var funnet gamle bosetninger. På Follo Museum får skolebarn sikte og vaske ut jorda. Barna har funnet flere tusen gjenstander, fra potteskår til romerske mynter! Søndag 29. mai er det åpen dag på Follo Museum, og alle kan få prøve seg.