Innkalling til årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral

i «Det Hvite Hus», torsdag 24. mars 2011, klokken 1900-2100

Innkallingen og vedleggene finner du ved å følge linkene i teksten nedenfor – eller ved å hente dokumentene på Heggedal Bibliotek!

  Dagsorden : 

1. Velkommen (og enkel bevertning)

2. Konstituering av årsmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden
Styret vil foreslå at alle fremmøtte som registrerer seg får stemmerett.

3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

4. Årsberetning fra styret
 Årsberetning, vedlegg: 1 

5. Regnskap og revisors beretning
 Revidert regnskap, vedlegg: 2   Revisors beretning, vedlegg: 3  Balanse 2010, vedlegg: 4 

6. Aktivitetsplan og budsjett for 2011
 Aktivitetsplan 2011, vedlegg: 5   Budsjett 2011, vedlegg: 6 

7. Innkomne forslag
Vedtektsendring,  forslag til endrede vedtekter, vedlegg: 7 

8. Valg (av styre, revisor og valgkomité)

9. Spørsmål/informasjon
 Vedtekter Heggedalsposten, vedlegg: 8
– Oppfølging Nærmiljøkonferansen