Lesing for barn / unge i Heggedal på fredager.

Målgruppene for lesingen er :

Fra 1. klasse til 4. klasse – 6- 9 år

Fra 4. klasse til 7. klasse – 10 – 12 år

Det leses bøker for barn / unge i Heggedal Bibliotek annenhver fredag. Da samles barna i barneavdelingen for å bli lest for av personalet i biblioteket eller nærmiljøsentralen. En aktuell bok å lese for de nevnte aldersgruppene er valgt ut, og barna får en smakebit og kan låne med seg de eksemplarene vi har av boken i Heggedal. Vi bestiller også om nødvendig eksemplarer av bøkene fra Asker slik at de som vil får låne.

Det er viktig at barna faller til ro når det skal leses og det henvises til husregler oppslått på veggene i Heggedal bibliotek.

Det serveres popcorn og saft som under filmvisningene.

Tidspunktet for lesing er fra kl 15.00 og avsluttes senest 15.45.

Det blir lesing på følgende datoer fremover : 25. mars, 8. april, 29. april, 13. mai og 27. mai som blir siste fredagsarrangement før sommerferien.

Da sees vi igjen til høsten hvor nytt program vil komme.

Hilsen Heggedal bibliotek og Heggedal Nærmiljøsentral