SFO ved Heggedal Skole etterlyser ski og skøyter; om du har sportsutstyr som er for lite, for kort, for smått eller for langt eller for bredt..

Vi regner faktisk med at mange kanskje har diverse fravokst utstyr liggende hjemme. I stedet for at det kastes eller blir liggende er det utstyr som mange barn vil bli glade for på Heggedal Skole/SFO.

skiskoletre
Gjør en opprydding i boden og gi utstyret til noen som kan bruke det!

Ta kontakt med Heggedal Skole/SFO – eller Nærmiljøsentralen- så skal vi sørge for at gjenbruksprosenten blir høy!

Skiskolen