skilt

Vil du bli en liten kunstner?

Tirsdag 22.2 i vinterferien arrangerer billedkunstner Tone Thunberg
kunstverksted der barn og foreldre kan delta. Vi skal lage flotte navneskilt med morsomme, fine eller skumle bokstaver. Vi dekorerer med farger og ting vi limer på.

Verkstedet avholdes i Heggedal bibliotek fra kl. 12-15 og er gratis for alle deltakere.