Leksehjelpen på Heggedal skole har blitt et veldig populært tilbud for elvene fra 1 til 4 trinn.
Mange av elevene våre er ivrige etter å lære og med hjelp og inspirasjon fra voksne kan det bety enormt mye for den enkelte elev.

På leksehjelpen hjelper vi barna i gang med leksene, sørger for god arbeidsro og hjelper til med det som måtte dukke opp.
Leksehjelpen er på tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl 12.30 til 14.30.

Har du tid og lyst til å gjøre et frivillig arbeid på leksehjelpen ta kontakt med Rektor Anne Havik 66754000 eller SFO leder Heidi Johansen 66754005/48299887

Hilsen
Heidi Merete Johansen
SFO leder ved Heggedal skole