Vellykket nærmiljøkonferanse, en oppsummering:
«God oppvekst for alle i Heggedal og Solbergområdet» – nå og i framtiden.»

«Høydepunkter»:
• Ungdommen venter (utålmodige) på utbyggingen av Heggedal, og håper på et sentrum med interessante butikker, og møteplasser i form av kaféer – kanskje en som ungdomskaféen «Radar» i Asker.
• Aktiviteter og møteplasser også for de yngste.
• Bedre buss- og togtilbud.
slidefire

Ungdommen setter pris på idrettslag og kunstgress, men etterlyser en større bredde i tilbudet.
• Biblioteket, «kveldssonen» ved ungdomsskolen og ungdomsklubben har høy stjerne, men kan gjerne utvide tilbudet – spesielt for de yngste.
• Bedre badestrand, skatepark og svømmehall/badeanlegg står på ønskelista.
slideseks

slideatten

Hele oppsummeringen fra Nærmiljøkonferansen kan du lese  her!