På initiativ fra Nærmiljøsentralen og Biblioteket i Heggedal vil vi sammen med Heggedal Skole i høst sette i gang et «Lesevennprosjekt», hvor Heggedal Skole deltar med lesere – og Seniorsenteret (og andre med tid og interesse!) deltar med lyttere. 

I de siste årene har det gjennom internasjonale undersøkelser vært fokusert på at norske elever kommer dårlig ut i forhold til andre land når det gjelder leseferdigheter. Dette har myndighetene forsøkt å løse gjennom ny skolereform og nye læreplaner. Reformen fokuserer bl.a. annet på at lesing skal styrkes. Målet er at elevene må kunne utvikle seg til gode lesere i løpet av småskoletrinnet, noe som vil lette skolegangen i det videre læringsforløpet.

Norge har ca 400 000 barn i alders- gruppa 6-12 år; dvs. den aldersgruppa hvor grunnlaget for leseferdigheter legges for resten av livet. Det er også nærmere 400 000 «voksne» i aldersgruppa mellom 67 og 80 år. Mange av disse er glade i å lese.

Kan man skape en forbindelseslinje mellom aktive eldre som er glad i å lese og barn som har lyst til å lære det? Vi tror at svaret er ja – og setter derfor i gang et «Lesevennprosjekt» denne høsten. Aktivitetene vil primært foregå på Heggedal Skole – innenfor skoletid eller innenfor «SFO-tid».

Alle som har lyst til å være sammen med barn, er glad i å lese, og har lyst til å bruke litt av sin ledige tid til å kombinere disse to interessene, kan bli lesevenn. Lesevennene skal ikke lære barna å lese, men barna trenger å øve seg på å lese for å bli glad i lesing, og her kommer lesevennene inn i bildet. De skal være gode lyttere, positive, oppmuntrende, og de kan hjelpe litt forsiktig hvis barna står fast. Det kan også være lurt å prate med barna om det de har lest, det styrker forståelsen.

Om du har litt tid til overs og har lyst til å være lesevenn kan du kontakte Nærmiljøsentralen på post@igeggedal.no, eller bare stikke innom Nærmiljøsentralen for en prat!