Nærmiljøsentralen vil gjerne komme i kontakt med deg som har lyst og anledning til å jobbe noen timer for oss. Vi er forholdsvis snaut bemannet – og vil gjerne ha hjelp av frivillige som kan bidra til at kontoret blir holdt mer åpent – og at vi sammen får gjort mer for nærmiljøet i Heggedal. Ta kontak med Per for en uforpliktende samtale om mulighetene!