”Legs 11” handler om 11 spreke par med legger på vei i hver sin retning. Avgangsstudentene på Fabrikken Asker Kunstfagskole viser mer enn bare legger, på sin utstilling i konfektfabrikken på Rodeløkka.

Utstillingen starter torsdag 27. mai kl 19.00, og har åpent 27. -30. mai.

Avgangsstudentene ved Asker Kunstfagskole er klare med sin siste fellesutstilling 27.-30. Mai, i Malmøgata 2.  Fabrikken i Heggedal ble for liten, og studentene har valgt å sparke litt høyere. De stiller derfor ut arbeidene sine i den gamle konfektfabrikken på Rodeløkka, som danner en røff ramme rundt begivenheten.

”Legs 11” symboliserer at 11 spreke jenter, med forskjellige avtrykk og ulike uttrykk er på full fart ut i verden. 11 unike kunstnere som har til felles at alle vil få det til, og dette er siste gangen de drar lasset sammen. Hvilken retning de tar etter den 2-årige fagutdanningen ved Fabrikken Asker Kunstfagskole, kan de besøkende danne seg et bilde av på avgangsutstillingen

Utstillingen; ”Legs11” åpner torsdag 27. mai kl 19.00, med all pomp og prakt som hører med til en vernissasje. Det er åpent for besøkende til søndag 30.mai kl 16.00.

Åpningstider: fredag kl 12-18 , lørdag og søndag 12 – 16, og åpningsdagen fra 19.00-21.00

Velkommen til en unik begivenhet på konfektfabrikken!

Spørsmål vedrørende utstillingen kan rettes til Cathrine Finsrud på telefon 48078722.

Følg også med på facebook og skolens hjemmeside. www.asker-kunstskole.no

_______________________________________________________________________________________

Fabrikken Asker Kunstfagskole er en ideell stiftelse. Skolen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), gir rett til lån fra Statens Lånekasse for Utdanning, og har mottatt statsstøtte siden 1985. Utdanningstilbudet bygger på 3-årig videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og gir en fullverdig 2-årig fagutdanning innen visuelle kunstfag.