Fra i dag tar vi i bruk «Kråke søker måke» for blant annet å kringkaste informasjon fra organisasjoner i Heggedal som ønsker nye medlemmer, rekruttering til nye aktiviteter eller bare for å teste interessen for en ny forening. Om du sitter med en god idé eller er i en forening som gjerne vil ha nye og flere medlemmer, eller du har behov for å fortelle om noe dere gjerne vil ha hjelp til kan disse sidene brukes. Send en mail til post@iheggedal.no med ditt ønske. Gjerne både med tekst og bilder! (Om du vil ha bilder «på trykk» er det en stor fordel om disse sendes som en egen fil i tillegg til teksten.) Vi lover at alle gode ønsker skal få spalteplass på www. iheggedal.no.

Først ute er Heggedal og Blakstad Skolekorps, som inviterer nye medlemmer. Sjekk Kråke søker måke!