Organisasjonens navn:

Kaliber Ungdomsklubb

Eventuelt organisasjonsnummer:

944 382 038

Navn på leder: Anna Ekberg

Mailadresse: anna.ekberg@asker.kommune.no

Mobilnummer: 907 95 918

Nestleder: Anne Gartmann

Mailadresse: anne.gartmann@asker.kommune.no

Mobilnummer: 48893954

Leder for Barne- og familieenheten: Kaja Kierulf

Mailadresse: kaja.kierulf@asker.kommune.no

Organisasjonens formål: (Fra vedtektene – eller mer muntlig)

Kaliber Ungdomsklubb er et tilbud som er åpent for all ungdom mellom 13 og 16 (18) år. Vår primære målgruppe er likevel ungdommer knyttet til Hovedgården Ungdomskole. Alle våre tilbud er selvfølgelig rusfrie og i hovedsak gratis. Vi møter barn/unge på «deres» arena, det er frivillig deltagelse for alle.

Vi ønsker å være supplement til det organiserte fritidstilbud, å gi sosial kompetanse, være holdnings skapende, og vi jobber ut ifra et helsefremmende aspekt.

Antall medlemmer (eller brukere eller et annet tall som sier noe om størrelse):

Ca antall besøk p.r. år 3000

Grov aldersfordeling: (For å få et begrep om målgruppen)

13 – 16 år

Kort beskrivelse av organisasjonen og hovedaktiviteter som utføres: (Gjerne også aldersfordelte tilbud om det er aktuelt, hva tilbys til hvem?)

• Vi serverer gratis mat en dag i uka

• DJ-gruppe med opplæring i det tekniske rundt lyd og lys

• Matlagingsgruppe som planlegger og lager maten som serveres

• Ungdom som driver og lager hjemmeside, plakater og oppdaterer vår Facebook side

• Bordtennis og Biljard

• Konserter og fester

• Åpent for 6. og 7. trinn en ettermiddag i uka

• Kreative aktiviteter innenfor film, foto, glasskunst/brenning, sying, maling og mye annet

Egen hjemmeside:

http://klubbsiden.wordpress.com/

Facebook side; Kaliber