Her kommer Heggedal Vel til å informere og opplyse! Inntil videre kan du nedenfor finne ut hva vellet gjør og hvem som sitter i styret: Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på!

Heggedal Vel har gjennomført sitt årsmøte for 2012. Velets vedtekter finner du her:  vedtekter

Protokollen fra årsmøtet finner du her:  protokoll

Du kan også sende en mail: post@heggedalvel.no

Organisasjonens navn: Heggedal vel

E-post: post@heggedalvel.no

Organisasjonsnummer: 994 897 438

Navn på leder: Stein D. Berge

Mailadresse: stein.berge153@gmail.com

Mobilnummer: 98 69 56 80

Nestleder: Petter Kaas Dahlgren

Mailadresse: petterdahlgren@hotmail.com

Mobilnummer: 99225006

Kasserer: (Alternativt annen kontaktperson som er viktig) Leif-Arne Aarheim

Mailadresse: leifarne@aarheim.no

Mobilnummer: 971 80 871

Organisasjonens formål: (Fra vedtektene –  eller mer muntlig) § 1. Formål

Heggedal Vel skal på en positiv og partipolitisk nøytral måte arbeide for saker som berører lokalmiljøet og medlemmenes trivsel i Heggedal. I vedtektene menes 1389 Heggedal innenfor Asker kommunes grenser som Heggedal vels satsningsområde.

Som det står i formålsparagrafen skal Heggedal Vel jobbe for innbyggernes ve og vel, og da ofte med saker som før eller siden ender på et praktisk plan. Videre jobber vi gjerne på områder der ingen andre organisasjoner har sitt narurlige virkeområde, men vi samarbeider gjerne om vi kan ha et verdibidrag. Videre er vi avhengig av medlemmer som er aktive og blir med og «gjør jobben». Typiske saker Heggedal Vel har vært, og fortsatt er, engasjert i, er utbyggingen av Heggedal sentrum. Trafikksikkerhet og ny Røykenvei er andre saker vi jobber med. Av mer praktisk karakter er det vi som også har ansvaret for benkene som settes opp på strategiske steder i bygda vår. Har du en sak du ønsker at Heggedal Vel skal engasjere seg i så ta kontakt så skal vi vurdere om vi kan bidra!

Antall medlemmer (eller brukere eller et annet tall som sier noe om størrelse): 450

Grov aldersfordeling: (For å få et begrep om målgruppen) Ukjent/Alle

Kort beskrivelse av organisasjonen og hovedaktiviteter som utføres: (Gjerne også aldersfordelte tilbud om det er aktuelt, hva tilbys til hvem?)

Se formålsbeskrivelsen!

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

Egen hjemmeside:

Ja, www.heggedalvel.no