Organisasjonens navn:

Heggedal Friidrettsklubb

Eventuelt organisasjonsnummer:

Ikke innmeldt foreløpig

Navn på leder:

Arne Sæther. Torpveien 34, 1389 Heggedal

Mailadresse:

arne.saether@tele2.no

Mobilnummer:

993 00 820

Nestleder: ikke valgt

Mailadresse:

Mobilnummer:

Kasserer: (Alternativt annen kontaktperson som er viktig)

Brit Gran – Fjellveien 21, 3470 Slemmestad

Mailadresse:

er-gra2@online.no

Mobilnummer:

fasttlf:  31 28 45 04

Organisasjonens formål: (Fra vedtektene –  eller mer muntlig)

Organisere og drive friidrett, både

·        trening, instruksjon

·        skaffe/vedlikeholde/utvikle trenings- og konkurranseanlegg

·        konkurranser; delta selv og/eller

·        arrangere friidrettsstevner  (krets- og nasjonale stevner)

Antall medlemmer (eller brukere eller et annet tall som sier noe om størrelse):

18 medlemmer

Grov aldersfordeling: (For å få et begrep om målgruppen)

alder 53-79 år (vi startet klubben 6.oktober 1999 som en veteranfriidrettsklubb, den første i sitt slag i Norge, men vedtok i mars 2004 å endre dette til å være en klubb åpen for alle aldre.

Kort beskrivelse av organisasjonen og hovedaktiviteter som utføres: (Gjerne også aldersfordelte tilbud om det er aktuelt, hva tilbys til hvem?)

Trening, instruksjon, arrangere stevner, vedlikehold og utvikling av trenings- og konkurranseanlegget ved Hovedgården – kalt Heggedal kastarena. Klubben er kjent som én av de beste arrangører av friidrettsstevner i Norge. Av kapasitetsgrunner arrangerer vi fortsatt stort sett stevner for veteraner (35 år og eldre). Et par av klubbens dommere har hatt sentrale dommer- og lederverv under bl.a. Bislett Games gjennom ca 15 år.

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

I 2010 arrangerer vi først og fremst Norgesmesterskap i kastfemkamp for veteraner, lørdag 28.august på Heggedal kastarena. Dette er en stor oppgave for en liten klubb!

Dessuten arr. vi 4 kretsstevner i løpet av sommeren, med begrenset antall øvelser.

Egen hjemmeside: vil bli laget