Det trengs en opprydding rundt Yggeset!

I den forbindelse ønsker driftleder på Yggeset at et lag eller en forening tar en dugnadsjobb på å samle flyvesøppel rundt Yggeset avfallspark. Det er satt av cirka 10 000 kroner til jobben, og det passer for alle over cirka 12 år. Interesserte kan kontakte driftleder Per Hallerud direkte på 97507059, eller e-post per.hallerud@asker.kommune.no. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder!