larsbjerkeTirsdag 4/5: Presis klokken 0900 i dag ankom Ordfører Lene Conradi og Rådmann Lars Bjerke sammen med Ragnar Sand Fuglum Nærmiljøsentralen for samtaler med styreleder Dag Henning Sæther og daglig leder Per Sletaune. Samtalen dekket et bredt felt og bekrefter kommunens store engasjement i frivillighet og i nærmiljøet Heggedal. Utbygging i Heggedal og fremtidig plassering av møteplaser var naturlige tema. leneconradi