En brosjyre som ønsker velkommen til Heggedal? Det hadde selvfølgelig vært enda hyggeligere å ønske velkommen når du kom med flyttelasset eller bare hjem fra arbeid eller barnehage, eller hvor du kommer fra – bare du kommer til Heggedal – men en brosjyre er litt mer praktisk. 

Hensikten er å informere nye, gamle, unge, eldre, fastboende, gjennomreisende, kunstnere, håndverkere og alle andre som trives i Heggedal. Informere om historien, skolene, transport, foreningslivet, kirken, turmuligheter, Heggedalsposten – for bare å nevne noe. Velkommen til Heggedal (brosjyren) finner du her.