Organisasjonens navn: DEN NORSKE KIRKE – Heggedal menighet

Eventuelt organisasjonsnummer: 882523012 MVA

Navn på leder: Per Øystein Funderud

Mailadresse: per-oef@online.no

Mobilnummer: 906 19 229

Nestleder: Brita Vethe

Mailadresse: Brita.vethe@bergflott.no

Mobilnummer: 915 66 528

Kasserer: (Alternativt annen kontaktperson som er viktig)

Daglig leder Marianne Solheim

Mailadresse: dagligleder.heggedal@asker.kirken.no

Mobilnummer: 952 84 767

Organisasjonens formål: (Fra vedtektene –  eller mer muntlig):

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samles om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Antall medlemmer (eller brukere eller et annet tall som sier noe om størrelse):

4354

Grov aldersfordeling: (For å få et begrep om målgruppen)

Alle aldre – som befolkningen generelt

Kort beskrivelse av organisasjonen og hovedaktiviteter som utføres: (Gjerne også aldersfordelte tilbud om det er aktuelt, hva tilbys til hvem?)

Heggedal menighet har et variert tilbud til bygdas befolkning.

Blant annet organiserer vi dåpssamtaler, søndagsskole, 4-års-samling og utdeling av 4-års-bok, koret Heggetroll (med middagsservering etter noen av Heggetroll-øvelsene), Kirkeklubb, Team Heggedal, MILK, konfirmantarbeid med leir og musikal, koret «Salig Blanding», kirkekaffe, kirkefrokost, Hyggetreff, menighetspleiens sommertur, nyttårsfest, Hellig tre kongers fest, høstlotteri og julemesse.

I tillegg til ordinære gudstjenester med dåp og/eller nattverd har vi barnegudstjenester, kveldsmesser, Påskemåltid, Blomstergudstjeneste, Vårslepp, gospelmesse og Countrymesse. Det er også aktivitet knyttet til dåp, bryllup og gravferd.

Årshjul, kalender eller annen oversikt over planlagte oppgaver, både for inneværende år og eventuelle repeterende aktiviteter: (Hensikten er å samle aktiviteter som allerede er planlagt i en felles kalender)

Gudstjeneste i Heggedal kirke søndag kl 11:00 (3 per måned), spesielle arrangement ved kirkens høytider.

Hellig tre kongers fest (1. søndag i januar)

Menighetspleiens julefest (1. torsdag i januar)

Vårlepp utegudstjeneste (2. helg i mai )

Countrymesse høsten (3. helg i oktober)

Minnegudstjeneste (Allehelgensøndag)

Julemarked 1. søndag i advent

 

Egen hjemmeside:

www.heggedalkirke.no