Signaturlogo korpsetOrganisasjonens navn: Heggedal og Blakstad skolekorps

Navn på leder: Torill Holden
Mailadresse: leder@hbs.korps.no
Mobilnummer: 45 864 164

Sekretær: Stine Ursin
Mailadresse: post@hbs.korps.no
Mobilnummer: 971 62 809

Korpset har over 70 musikanter i alderen 7 – 19 år. Skolekorpset har janitsjarbesetning og rekrutterer fra Heggedal, Blakstad og Solberg barneskoler, og omegn. Skolekorpset har en viktig rolle i nærmiljøet. I tillegg til 17. mai spiller vi konserter og deltar i konkurranser. Hvert år drar korpset på sommerturer, både i inn- og utland. Heggedal og Blakstad skolekorps skal være det morsomste korpset med de gladeste musikantene som drar på de feteste turene.

I skolekorpset får barna både individuell og felles musikkopplæring. De lærer å spille et instrument og å spille sammen med andre. Barna får mange gode venner på tvers av alder og skoler. Det er veldig sosialt og morsomt. De får en kunnskap og hobby de kan ha for resten av livet! Forskning viser at jo yngre man er når man lærer å spille, jo bedre utvikler hjernen seg.

Musikanter i skolekorpset er automatisk sikret plass ved kulturskolen i Asker.

Korpset er delt inn i et aspirantkorps (1. året) og juniorkorps (2. og 3. året) og et hovedkorps. Korpsene har øvelse på onsdager. Aspirantene øver 1 time i SFO tiden på sine barneskoler. Barna får profesjonell undervisning fra dyktige dirigenter.

I tillegg kommer en individuell undervisning fra kulturskolen på ca. 20 minutter en dag i uken. Individuell undervisning på instrumenter er det lærere ved Asker kulturskole som utfører.

Foreldreaktivitet og priser
Korpset har ikke noe mer foreldreaktivitet enn andre aktiviteter. Dugnadsaktiviteten er forutsigbar og godt organisert.

I forhold til andre aktiviteter er det heller ikke så dyrt å spille i korps. Undervisningen på Asker kulturskole betales direkte til dem. Lån av instrument og uniform er gratis. Turer er ofte sponset av korpset.

Informasjon om innmelding
Heggedal og Blakstad skolekorps sine juniorer er på begge barneskolene og spiller en rekrutteringskonsert for 2. klasse i april/mai. Det blir gitt informasjon til elevene og de vil få med seg infoskriv hjem.

Man kan ved innmelding oppgi ønske om instrument.

Man kan begynne fra det året man fyller 7 år. De fleste av våre musikanter
starter i korpset det året de begynner i 2.-, 3.- eller 4. klasse. Vi tar selvfølgelig også imot eldre barn som ønsker å starte i korpset – kontakt oss, så blir vi enig om et opplegg som passer for ditt barn!

Lurer du på noe? Spør oss da vel!

Korpsets hjemmeside: www.hbs.korps.no