Signaturlogo korpsetOrganisasjonens navn: Heggedal og Blakstad skolekorps

Navn på leder: Alf-Egil Lahn
Mailadresse: alfegillahn@gmail.com
Mobilnummer: 45 864 164

Sekretær: Stine Ursin
Mailadresse: stinefu@online.no
Mobilnummer: 971 62 809

Korpsets formål: ”Heggedal og Blakstad skolekorps skal være et skolekorps for skolekretsene Heggedal og Blakstad samt nærliggende områder i Asker kommune. Korpset skal musikalsk sett være blant de ti beste skolekorpsene i Akershus, samtidig som det skal være sosialt inkluderende for alle musikanter og foresatte, samt ha en forankring i nærmiljøet”

Korpset har ca. 75 medlemmer i alderen 8-18 år. Her er det ingen aldersinndeling utover de første årene i aspirant- og juniortiden. Alle spiller på samme lag og alle er minst like viktige.

I skolekorpset får barna både individuell og felles musikkopplæring. De lærer å spille et instrument og å spille sammen med andre. Barna får mange gode venner på tvers av alder og skoler. Det er veldig sosialt og morsomt. De får en kunnskap og hobby de kan ha for resten av livet! Forskning viser at jo yngre man er når man lærer å spille, jo bedre utvikler hjernen seg.

Musikanter i skolekorpset er automatisk sikret plass ved kulturskolen i Asker.

Korpset er delt inn i et aspirantkorps (1. året) og juniorkorps (2. og 3. året) og et hovedkorps. Korpsene har øvelse på onsdager. Aspirantene øver 1 time i SFO tiden på sine barneskoler. Barna får profesjonell undervisning fra dyktige dirigenter.

I tillegg kommer en individuell undervisning fra kulturskolen på ca. 20 minutter en dag i uken. Individuell undervisning på instrumenter er det lærere ved Asker kulturskole som utfører.

Foreldreaktivitet og priser
Korpset har ikke noe mer foreldreaktivitet enn andre aktiviteter. Korpset arrangerer to loppemarked i året, ett på høsten og ett på våren. I tillegg er man foreldrevakt på øvelsen en gang, og en vakt på «loppelagret» ca. hvert halv år.

I forhold til andre aktiviteter er det heller ikke så dyrt å spille i korps. Undervisningen på Asker kulturskole betales direkte til dem. Lån av instrument og uniform er gratis. Turer er ofte sponset av korpset.

Informasjon om innmelding
Heggedal og Blakstad skolekorps sine juniorer er på begge barneskolene og spiller en rekrutteringskonsert for 2. klasse i april. Det blir gitt informasjon til elevene og de vil få med seg infoskriv hjem.

Man kan ved innmelding oppgi ønske om instrument.

Korpset rekrutterer i hovedsak fra Heggedal og Blakstad barneskole fra 2./3. klasse og oppover. Vi tar selvfølgelig også imot eldre barn som ønsker å starte i korpset – kontakt oss, så blir vi enig om et opplegg som passer for ditt barn!

Lurer du på noe? Spør oss da vel! Ta kontakt med styreleder Alf-Egil Lahn på tlf. 45 864 164 (alfegillahn@gmail.com) eller undervisningsleder Torill Holden på tlf. 402 25 300 (torill.holden@online.no).

Korpsets hjemmeside: http://hbs.skolemusikk.no/