Heggedalsposten 2013
Heggedalsposten nr. 5 2013

Heggedalsposten har sine egne flotte hjemmesider! www.heggedalsposten.no

Heggedalsposten

er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/meldingsblad for organisasjoner i Heggedal. Første nummer kom fra trykkeriet i januar 2007, og bladet kommer nå ut med 6 nummer i året.

Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija i Latvia, og distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, og deler av Blakstad og Vollen.

Opplag: 5900 eksemplarer.

Adresse: Heggedalsposten, Postboks 96, 1380 Heggedal

 

Mail sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no

Heggedalsposten kan lastes ned fra bladets hjemmesider. Alle tidligere utgaver er lagt ut. Nettadressen er: www.heggedalsposten.no

Ta gjerne kontakt med redaksjonen:

Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral/Redaksjonsansvarlig (post@iheggedal.no)

Stein D. Berge, Heggedal Vel (stein.berge153@gmail.com)

Ole-Herman Bjor, Heggedal menighet (ole-hb@online.no)

Irene Johansen, Heggedal Vel / økonomi (ire-j2@online.no)

Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)

Frode Th. Omdahl, journalist (frode@heggedalsposten.no)

Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)

Laila Samuelsen (lssamuel@online.no)

Anders Lie Hagen, ungdomsredaksjonen (anderslhag@hotmail.com)

Ønsker du å annonsere eller få inn stoff i bladet?

Ta kontakt med oss på post@iheggedal.no