Her vil du etter hvert finne en oversikt over folk, foreninger og organisasjoner som gjerne vil hjelpe til.